Projektledning vindkraft

Projektledning vindkraft


Vi har lång erfarenhet inom projektering och projektledning av vindkraftparker. Vi kan processen kring översiktsplaner, vindbruksplaner, detaljplaner mm. Analys av omgivning, miljö och andra påverkande faktorer är viktiga delar att känna till och ta hänsyn till tidigt för att kunna gå vidare i stora, kostnadskrävande och komplicerade projekt.


Infrastruktur som vägar, elnät, telefoni, radiostråk mm måste kontrolleras. Alla delar är viktiga för att så småningom kunna optimera en vindkraftpark i slutändan. Vi har erfarenhet av samrådsprocessen med myndigheter och allmänheten och framtagning av bygglov och tillstånd för dessa.


Ta gärna kontakt med oss för mer information.


Kontakt

  Rexius Väg 13

  439 33 Onsala

linus@lifabygg.se

Tel: 0706 81 04 05

© Copyright 2017. All Rights Reserved.